Suprapunere imobile - produse cartografice

Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)

Moderator: admin

Post Reply
SC GEOSIT SA Suceava
Posts: 13
Joined: Tue Oct 10, 2017 9:49 am

Suprapunere imobile - produse cartografice

Post by SC GEOSIT SA Suceava »

Bună ziua, ca urmare a suprapunerii unui imobil cu produselor cartografice existente și puse la dispoziție din arhiva OCPI (planuri la 2000 sau planuri la 5000) din zona cooperativizată, constatăm că un imobil măsurat/identificat se află pe două tarlale și pe două parcele. Este obligatoriu ca în fișierul CGXML să completăm ambele tarlale și ambele parcele atâta timp cât pe titlurile de proprietate este trecută doar denumirea toponimică ? Există situații, cele mai frecvente, în care un imobil se află pe chiar mai mult de 3 parcele cadastrale cu categorii diferite, dar în realitate există doar o categorie de folosință. Excepție fac drumurile, canalele, râurile, care fac sau nu parte din inventarul domeniului public sau privat al unității administrativ teritoriale.
Mulțumim.
gheorghe.taraboanta
Posts: 26
Joined: Thu Oct 12, 2017 3:24 pm

Re: Suprapunere imobile - produse cartografice

Post by gheorghe.taraboanta »

Punctul de vedere al OCPI Suceava este următorul:
În fişierul cgxml asociat unui imobil din zonă fostă cooperativizată se va consemna, în urma suprapunerii cu planurile cadastrale 1:2000 sau 1:5000, tarlaua şi parcela dominantă (în care este situat amplasamentul majoritar al imobilului). În situaţia în care imobilul se suprapune în părţi aproximativ egale cu mai multe tarlale/parcele, vor fi consemnate toate acestea.
Attachments
Punct de vedere OCPI Suceava suprapunere cadastru sistematic-cadastru agricol.pdf
(86.3 KiB) Downloaded 146 times
Post Reply

Return to “Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)”