Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF

Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)

Moderator: admin

Post Reply
SC GEOSIT SA Suceava
Posts: 13
Joined: Tue Oct 10, 2017 9:49 am

Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF

Post by SC GEOSIT SA Suceava »

Urmare a derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, etapa interviu și colectare acte, am întâmpinat următoarea problemă:

- am identificat bunuri imobile pentru care au fost alocate numere cadastrale, au fost integrate în baza de date locală a OCPI Suceava, dar nu au fost deschise cărți funciare.
- precizăm că am identificat și contracte de vânzare cumpărare pentru aceste imobile în care este precizat și numărul cadastral atribuit.

Vă rugăm să ne precizați dacă la completarea fișierelor CG – Adăuga/Editeaza informații teren vom completa sau nu informația privind numărul cadastral vechi sau acestea se anulează din oficiu.
Post Reply

Return to “Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)”