Responsabilitati cu privire la organizarea si desfasurarea campaniei de informare publica

Pregătirea și derularea campaniei de informare publică la nivel local

Moderator: admin

Post Reply
gheorghe.taraboanta
Posts: 26
Joined: Thu Oct 12, 2017 3:24 pm

Responsabilitati cu privire la organizarea si desfasurarea campaniei de informare publica

Post by gheorghe.taraboanta »

Ca urmare a semnării contractelor de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, Prestatorul împreună cu Achizitorul au obligaţia să organizeze şi să desfăşoare campanii de informare publică ce au ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în conformitate cu prevederile pct. 3.1 Campania de informare publică, din Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale, anexă la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 979/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest scop vă punem la dispoziţie machetele materialelor informaţionale (pliante, postere) prin descărcare de pe pagina principală a site-ul OCPI Suceava, de la adresa www.ocpisv.ro, urmând a proceda conform prevederilor din Specificaţiile tehnice (pct. 3.1 Campania de informare publică).
Attachments
Notificare Primarii-Prestatori cu privire la campania de informare publica.pdf
(220.59 KiB) Downloaded 539 times
Post Reply

Return to “Pregătirea și derularea campaniei de informare publică la nivel local”