Notarea în CF a posesiei

Verificare/Recepție la OCPI a Livrării nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală

Moderator: admin

Post Reply
SC GEOSIT SA Suceava
Posts: 13
Joined: Tue Oct 10, 2017 9:49 am

Notarea în CF a posesiei

Post by SC GEOSIT SA Suceava »

Bună ziua, vă rugăm să ne lămuriți cu următoarele probleme:

- Pentru zona necooperativizată unde au fost deschise cărți funciare provizorii pe UAT, care este procedura de notare a posesiei sau dacă aceasta mai poate fi notată ? Cui trebuie să se adreseze posesorul ?

- Dacă a fost deschisă o carte funciară pe o suprafață de 2345 mp așa cum a fost găsită în teren, dar doar cu deținător, se prezintă posesorul real cu adeverință de 2000 mp din registrul agricol, cum se "sparge" cartea funciară, cui se adresează posesorul și cine întocmește documentația cadastrală ?
admin
Site Admin
Posts: 4
Joined: Tue Sep 26, 2017 9:54 am

Re: Notarea în CF a posesiei

Post by admin »

Către: S.C. GEOSIT S.A. – persoană juridică autorizată ANCPI

Referitor la: Notarea posesiei în cărţile funciare ulterior deschiderii acestora prin înregistrare sistematică

Urmare mesajului dumneavoastră din data de 06.09.2018, postat pe forumul OCPI Suceava destinat dezbaterilor pe teme referitoare la înregistrarea sistematică a imobilelor, prin care solicitaţi clarificări în legătură cu notarea posesiei în cărţile funciare, ulterior deschiderii acestora prin finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, vă răspundem cu următoarele:
În mesajul dumneavoastră exemplificaţi zona necooperativizată, în cazul deschiderii cărţii funciare cu înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea UAT ca urmare a neidentificării unui deţinător în etapele de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor. În această situaţie posesia nu mai poate fi notată. Dreptul de proprietate va putea fi înscris în favoarea deţinătorului real în baza actelor de proprietate care fac dovada proprietăţii asupra imobilului în cauză.
În concluzie, cu excepţia îndreptării unor erori materiale (deţinătorii au făcut dovada posesiei dar, din eroare, aceasta nu s-a notat în cartea funciară), în situaţia în care au fost deschise cărţi funciare ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, notarea posesiei la cerere nu este posibilă, întrucât această ipoteză nu este prevăzută de lege.
Attachments
2018_09_12_07-53-11_DOC.pdf
Adresa catre SC GEOSIT
(114.97 KiB) Downloaded 1162 times
Post Reply

Return to “Verificare/Recepție la OCPI a Livrării nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală”