Search found 26 matches

by gheorghe.taraboanta
Thu Dec 19, 2019 6:08 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere construcții
Replies: 1
Views: 1802

Re: Suprapunere construcții

Considerăm că în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică o construcţie trebuie evidenţiată conform realităţii din teren şi inclusă în totalitate în interiorul unui imobil, ca regulă generală. Eventualele situaţii litigioase vor fi soluţionate ulterior de către instituţiile abilitate (nu înregi...
by gheorghe.taraboanta
Tue Oct 01, 2019 3:18 pm
Forum: Mesaje OCPI "din experiența anterioară/ghid de bună practică"
Topic: Noutati versiune 1.1.5 e-Terra
Replies: 0
Views: 3707

Noutati versiune 1.1.5 e-Terra

Va informam ca a fost instalata in productie versiunea 1.1.5 a aplicatiei Eterra.
by gheorghe.taraboanta
Fri Sep 13, 2019 8:52 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Mod intocmire fisiere .cgxml pe tipuri de inscrieri
Replies: 0
Views: 2679

Mod intocmire fisiere .cgxml pe tipuri de inscrieri

Pentru o mai buna intelegere a modului de intocmire a fisierelor .cgxml, aferente diferitelor tipuri de inscrieri, va inaintam urmatoarele modele de compltetare a structurii cgxml.
by gheorghe.taraboanta
Fri Apr 19, 2019 10:45 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere imobile - produse cartografice
Replies: 1
Views: 2009

Re: Suprapunere imobile - produse cartografice

Punctul de vedere al OCPI Suceava este următorul: În fişierul cgxml asociat unui imobil din zonă fostă cooperativizată se va consemna, în urma suprapunerii cu planurile cadastrale 1:2000 sau 1:5000, tarlaua şi parcela dominantă (în care este situat amplasamentul majoritar al imobilului). În situaţia...
by gheorghe.taraboanta
Mon Feb 18, 2019 2:27 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru
Replies: 2
Views: 3757

Re: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru

Considerăm că suprafaţa care ar trebui să fie consemnată în adeverinţa eliberată de primărie şi care să facă obiectul notării posesiei în cartea funciară, este suprafaţa măsurată.
by gheorghe.taraboanta
Tue Jan 29, 2019 4:33 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Notare posesie zona cooperativizată
Replies: 1
Views: 2029

Re: Notare posesie zona cooperativizată

In aceste situatii se va putea nota posesia in cartea funciara pentru ultimul detinator in conditiile ultimelor modificari aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare.
by gheorghe.taraboanta
Mon Nov 19, 2018 2:48 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru
Replies: 2
Views: 3757

Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru

Vă aducem la cunoştinţă că ultimele modificări aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare (ultimul amendament din 26 iulie 2018) stabilesc la art. 13 alin. (1) şi alin. (2) noi prevederi în legătură cu notarea posesiei în cartea funciară prin lucrările de înregistrare sistemat...
by gheorghe.taraboanta
Wed Oct 31, 2018 10:00 am
Forum: Pregătirea și derularea campaniei de informare publică la nivel local
Topic: Responsabilitati cu privire la organizarea si desfasurarea campaniei de informare publica
Replies: 0
Views: 3941

Responsabilitati cu privire la organizarea si desfasurarea campaniei de informare publica

Ca urmare a semnării contractelor de prestări servicii pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, Prestatorul împreună cu Achizitorul au obligaţia să organizeze şi să desfăşoare campanii de informare publică ce au ca scop...
by gheorghe.taraboanta
Thu Oct 25, 2018 1:51 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Atribuire identificatori imobilelor in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru
Replies: 0
Views: 2867

Atribuire identificatori imobilelor in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru

În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru Prestatorul trebuie să atribuie fiecărui imobil un identificator numit generic ID. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru şi în toate docu...
by gheorghe.taraboanta
Thu Oct 25, 2018 9:52 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Descarcarea datelor despre imobilele existente in sistemul e-Terra
Replies: 0
Views: 3023

Descarcarea datelor despre imobilele existente in sistemul e-Terra

Pentru a gestiona corect şi eficient activitatea de integrare în lucrările de cadastru sistematic a imobilelor existente în e-Terra (înscrise la cerere prin “lucrări sporadice”), recomandăm persoanelor autorizate, care au obţinut acces la sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, u...

Go to advanced search