Search found 13 matches

by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Apr 30, 2020 10:21 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Înscriere construcții
Replies: 0
Views: 4033

Înscriere construcții

Bună ziua. Pentru imobilele pe care se află construcții, dar nu se cunoaște proprietarul/deținătorul (imobil pentru care nici o instituție implicată nu poate să pună la dispoziție informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deținătorului), construcțiile pot fi înscrise pe NEIDENTIFICAT...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Apr 02, 2020 12:05 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Eroare prevalidare CGXML
Replies: 0
Views: 3715

Eroare prevalidare CGXML

Bună ziua, la ultimele încărcări pe eterra 3 a fișierelor CGXML am constatat apariția unei erori de prevalidare nefirească să zicem. Se întabulează dreptul de proprietate asupra terenului pentru Popescu Ion cu CNP _____________,în baza titlului, iar la construcții se întabulează dreptul de proprieta...
by SC GEOSIT SA Suceava
Mon Nov 25, 2019 10:23 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere construcții
Replies: 1
Views: 3466

Suprapunere construcții

Bună ziua, vă rugăm să ne lămuriți cum se procedează în cazul în care o construcție se află pe limita de proprietate dintre două imobile. Sunt situații în care unul este înscris în cartea funciară, celălalt nu, sau ambele sunt înscrise în cartea funciară, cu sau fără același proprietar (pdf 1) Am ma...
by SC GEOSIT SA Suceava
Tue Apr 09, 2019 1:28 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere imobile - produse cartografice
Replies: 1
Views: 3107

Suprapunere imobile - produse cartografice

Bună ziua, ca urmare a suprapunerii unui imobil cu produselor cartografice existente și puse la dispoziție din arhiva OCPI (planuri la 2000 sau planuri la 5000) din zona cooperativizată, constatăm că un imobil măsurat/identificat se află pe două tarlale și pe două parcele. Este obligatoriu ca în fiș...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Feb 07, 2019 3:29 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru
Replies: 2
Views: 5396

Re: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru

Conform modelului (minimal) de adeverință se înțelege că se notează posesia pe suprafața determinată din măsurători.
Întrebare: registrul agricol ce importanță mai are ? Cum pot nota posesia pe o suprafață care nu știm de unde provine ?
Mulțumesc.
by SC GEOSIT SA Suceava
Fri Jan 25, 2019 10:06 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Notare posesie zona cooperativizată
Replies: 1
Views: 3086

Notare posesie zona cooperativizată

Bună ziua. Pentru terenurile aflate în zona cooperativizată pentru care au fost emise titluri de proprietate și care au fost vândute în baza contractelor de mână, ajungând chiar și la al 5-lea proprietar, se poate nota în Cartea Funciară deținerea/posesia ultimului "proprietar" ? Avem disc...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Sep 06, 2018 8:02 am
Forum: Verificare/Recepție la OCPI a Livrării nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală
Topic: Notarea în CF a posesiei
Replies: 1
Views: 4438

Notarea în CF a posesiei

Bună ziua, vă rugăm să ne lămuriți cu următoarele probleme: - Pentru zona necooperativizată unde au fost deschise cărți funciare provizorii pe UAT, care este procedura de notare a posesiei sau dacă aceasta mai poate fi notată ? Cui trebuie să se adreseze posesorul ? - Dacă a fost deschisă o carte fu...
by SC GEOSIT SA Suceava
Fri May 25, 2018 8:14 am
Forum: Înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastruluiîn urma publicării și afișării lor
Topic: Rezerve tarla
Replies: 1
Views: 4379

Rezerve tarla

Bună ziua. În ce condiții (tehnice și juridice) un conducător de UAT poate solicita comasarea și mutarea rezervelor dintr-o tarla, evidențiate în urma măsurătorilor și prelucrărilor suprafețelor, într-un loc stabilit de acesta, având în vedere că în urma acestei operațiuni, amplasamentele și limitel...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Mar 01, 2018 2:50 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Configurarea imobilelor aferente drumurilor din extravilan
Replies: 1
Views: 3147

Configurarea imobilelor aferente drumurilor din extravilan

Bună ziua. Din partea achizitorilor primim tot mai des solicitări cu privire la redimensionarea drumurilor de exploatare din extravilan care sunt sau urmează a fi inventariate în domeniul public. În urma măsurătorilor efectuate drumurile identificate au o lățime medie între 2 și 3 m, iar achizitorul...
by SC GEOSIT SA Suceava
Mon Nov 20, 2017 3:51 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF
Replies: 0
Views: 4182

Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF

Urmare a derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, etapa interviu și colectare acte, am întâmpinat următoarea problemă: - am identificat bunuri imobile pentru care au fost alocate numere cadastrale, au fost integrate în baza de date locală a OCPI Suceava, dar nu au fost deschise ...

Go to advanced search