Defunct CGXML

Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)

Moderator: admin

Post Reply
SC GEOSIT SA Suceava
Posts: 11
Joined: Tue Oct 10, 2017 9:49 am

Defunct CGXML

Post by SC GEOSIT SA Suceava » Tue Oct 10, 2017 10:30 am

Doar o sugestie - la completarea fișierului cgxml, în momentul în care se bifează proprietarul "defunct" ar trebui ca celelalte căsuțe să devină inactive. De ce ni se cere adresa proprietarului atâta timp cât el este decedat. Mulțumim.

gheorghe.taraboanta
Posts: 25
Joined: Thu Oct 12, 2017 3:24 pm

Re: Defunct CGXML

Post by gheorghe.taraboanta » Wed Oct 18, 2017 3:57 pm

Informaţiile referitoare la adresă, în cazul proprietarului “defunct” (adresa la care defunctul a avut ultimul domiciliu), sunt necesare în vederea aplicării Ordinului directorului general al ANCPI nr. 1125/2016 pentru aprobarea Protocolului de colaborare privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a cerificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea PNCCF.
La Art. 1. - (1), din protocol este prevăzut:
„În scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, ANCPI, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară competente (denumite în continuare OCPI), ulterior deschiderii noilor cărţi funciare pe numele defuncţilor, sesizează Camerele Notarilor Publici (denumite în continuare Camere), în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moştenitor, comunicând lista persoanelor decedate, care au deţinut imobile în unităţile administrativ-teritoriale care au făcut obiectul înregistrării sistematice a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară”.
Attachments
Punct de vedere OCPI Suceava 354-BIS_18-10-2017.pdf
(93.5 KiB) Downloaded 145 times

Post Reply

Return to “Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)”