Search found 11 matches

by SC GEOSIT SA Suceava
Mon Nov 25, 2019 10:23 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere construcții
Replies: 0
Views: 28

Suprapunere construcții

Bună ziua, vă rugăm să ne lămuriți cum se procedează în cazul în care o construcție se află pe limita de proprietate dintre două imobile. Sunt situații în care unul este înscris în cartea funciară, celălalt nu, sau ambele sunt înscrise în cartea funciară, cu sau fără același proprietar (pdf 1) Am ma...
by SC GEOSIT SA Suceava
Tue Apr 09, 2019 1:28 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Suprapunere imobile - produse cartografice
Replies: 1
Views: 352

Suprapunere imobile - produse cartografice

Bună ziua, ca urmare a suprapunerii unui imobil cu produselor cartografice existente și puse la dispoziție din arhiva OCPI (planuri la 2000 sau planuri la 5000) din zona cooperativizată, constatăm că un imobil măsurat/identificat se află pe două tarlale și pe două parcele. Este obligatoriu ca în fiș...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Feb 07, 2019 3:29 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru
Replies: 2
Views: 619

Re: Notarea Posesiei in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru

Conform modelului (minimal) de adeverință se înțelege că se notează posesia pe suprafața determinată din măsurători.
Întrebare: registrul agricol ce importanță mai are ? Cum pot nota posesia pe o suprafață care nu știm de unde provine ?
Mulțumesc.
by SC GEOSIT SA Suceava
Fri Jan 25, 2019 10:06 am
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Notare posesie zona cooperativizată
Replies: 1
Views: 370

Notare posesie zona cooperativizată

Bună ziua. Pentru terenurile aflate în zona cooperativizată pentru care au fost emise titluri de proprietate și care au fost vândute în baza contractelor de mână, ajungând chiar și la al 5-lea proprietar, se poate nota în Cartea Funciară deținerea/posesia ultimului "proprietar" ? Avem discuții cu pr...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Sep 06, 2018 8:02 am
Forum: Verificare/Recepție la OCPI a Livrării nr. 2 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie finală
Topic: Notarea în CF a posesiei
Replies: 1
Views: 584

Notarea în CF a posesiei

Bună ziua, vă rugăm să ne lămuriți cu următoarele probleme: - Pentru zona necooperativizată unde au fost deschise cărți funciare provizorii pe UAT, care este procedura de notare a posesiei sau dacă aceasta mai poate fi notată ? Cui trebuie să se adreseze posesorul ? - Dacă a fost deschisă o carte fu...
by SC GEOSIT SA Suceava
Fri May 25, 2018 8:14 am
Forum: Înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastruluiîn urma publicării și afișării lor
Topic: Rezerve tarla
Replies: 1
Views: 758

Rezerve tarla

Bună ziua. În ce condiții (tehnice și juridice) un conducător de UAT poate solicita comasarea și mutarea rezervelor dintr-o tarla, evidențiate în urma măsurătorilor și prelucrărilor suprafețelor, într-un loc stabilit de acesta, având în vedere că în urma acestei operațiuni, amplasamentele și limitel...
by SC GEOSIT SA Suceava
Thu Mar 01, 2018 2:50 pm
Forum: Derularea lucrărilor de teren(interviuri cu deținătorii, colectare acte, identificarea amplasamentelor și a limitelor imobilelor, măsurători, întocmirea fișelor de date)
Topic: Configurarea imobilelor aferente drumurilor din extravilan
Replies: 1
Views: 925

Configurarea imobilelor aferente drumurilor din extravilan

Bună ziua. Din partea achizitorilor primim tot mai des solicitări cu privire la redimensionarea drumurilor de exploatare din extravilan care sunt sau urmează a fi inventariate în domeniul public. În urma măsurătorilor efectuate drumurile identificate au o lățime medie între 2 și 3 m, iar achizitorul...
by SC GEOSIT SA Suceava
Mon Nov 20, 2017 3:51 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF
Replies: 0
Views: 730

Imobile cu nr. cad. atribuit fără CF

Urmare a derulării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, etapa interviu și colectare acte, am întâmpinat următoarea problemă: - am identificat bunuri imobile pentru care au fost alocate numere cadastrale, au fost integrate în baza de date locală a OCPI Suceava, dar nu au fost deschise ...
by SC GEOSIT SA Suceava
Wed Nov 01, 2017 3:20 pm
Forum: Lucrări premergătoare (preluare date și informații OCPI, Primărie, recunoaștere teren, etc.)
Topic: Preluare date OCPI
Replies: 1
Views: 1086

Preluare date OCPI

În pachetul de date și informații primit de la OCPI Suceava la data preluării acestora, lipsesc alocările de numere cadastrale cu geometrii din Eterra. În cazul în care se efectuează interviul și pentru o parcela a fost alocat număr cadastral și din motive necunoscute proprietarul sau Primăria în ca...
by SC GEOSIT SA Suceava
Fri Oct 27, 2017 3:26 pm
Forum: Derularea lucrărilor de birou(integrarea imobilelor din înregistrarea sporadică, întocmirea fișierelor CGXML/PDF)
Topic: Imobile Eterra
Replies: 1
Views: 1060

Imobile Eterra

Bună ziua, având în vedere faptul că au fost probleme la preluarea cărților electronice, la întocmirea fișierelor GCXML pentru imobilele care deja sunt înscrise în Eterra, ID-ul parcelei (33100) se va completa la identificator electronic sau la Nr. Cad. vechi ? Mulțumim.

Go to advanced search